Kategorie
Emocje Mózg Rozwój Terapia

W jaki sposób pomaga psychoterapia?

Dźwigając bagaż różnych doświadczeń w pewnym momencie dochodzimy do muru, którego nie jesteśmy już w stanie przebić. Stajemy przed dylematem co dalej robić: zostać w miejscu czy szukać pomocy innej osoby? 

Coraz więcej osób zadaje sobie takie pytanie i coraz więcej ludzi decyduje się na szukanie wsparcia u innych. Psychologia jest coraz bardziej obecna w naszym świecie: w massmediach (gazety, TV, internet, radio), gdzie psychologowie tłumaczą różne zjawiska, w różnorodnych poradnikach czy nawet na spotkaniach grupy znajomych. W społeczeństwie wzrasta wiedza dotycząca istoty psychiki w życiu każdego człowieka.  Mniej więcej orientujemy się czym jest pomoc psychologa czy psychoterapeuty. Jednak w jaki sposób  psychoterapia może zmienić życie nie jest już tak oczywiste i jasne. Jest wiele różnych szkół i podejść terapeutycznych aczkolwiek większość z nich opiera się na kilku istotnych punktach wspólnych.

Podczas psychoterapii można poznać siebie.

Jednym z zadań terapeuty jest pomoc osobie w lepszym poznaniu siebie. Każde spotkanie przynosi nową wiedzę – im więcej tematów zostanie poruszonych tym ta wiedza jest pełniejsza i oddająca bardziej rzeczywisty obraz osoby. Często zdarza się, że podczas sesji oprócz treści znanych zaczynają wypływać te nieznane czy zapomniane. Bardzo ważna jest praca nad treściami nieświadomymi, gdyż często są one źródłem rzeczywistych odczuć czy myśli klienta. Odkrywanie nieznanych o sobie treści daje możliwość lepszego  zrozumienia swojego zachowania. To wszystko tworzy nową jakość osoby i nowe możliwości dla niej.

Podczas psychoterapii zmieniamy się.

Modyfikowanie dotychczasowego sposobu myślenia: W każdym z nas znajduje się mnóstwo różnych myśli i odczuć na każdy temat. Wszystko co nas dotyczy jest przez nas komentowane i ocenione. Czasem zdarza się, że jesteśmy tak bardzo przekonani o słuszności swojej myśli, że przestajemy zwracać uwagę na realne przesłanki, które mogłyby ją potwierdzić albo jej zaprzeczyć. Taki sposób funkcjonowania może niestety powodować wiele różnych komplikacji i niepotrzebny stres w życiu. Podczas terapii terapeuta stara się wychwycić różne błędne myśli czy nie poparte niczym oceny i zwrócić na nie uwagę klienta. Odczarowywanie takich przekonań i kształtowanie swego myślenia w oparciu o fakty i realizm przynosi ogromną ulgę i siłę.

Podczas psychoterapii uczymy się nowych zachowań.

Często funkcjonujemy używając tych samych schematów zachowania. Doświadczeni w różnoraki sposób przez życie uczymy się działań, które wydają się być nam bliskie i bezpieczne. Mimo iż może nam ono uwierać, boimy się w nim cokolwiek zmieniać. To, co nieznane, niesie za sobą pewne ryzyko. Podczas terapii mamy możliwość niczym w laboratoryjnych warunkach przećwiczyć inne niż dotychczasowe reakcje na konkretną sytuację. Przy terapeucie możemy przedstawić nasze prawdziwe pragnienia i myśli wiedząc, że nie stanie nam się żadna krzywda.

Podczas psychoterapii uczymy się umiejętności społecznych.

Gabinet terapeutyczny daje możliwość ćwiczenia różnych nowych zachowań, ale również pozwala zdobywać wiedzę z zakresu umiejętności społecznych. Relacje z innymi ludźmi nie zawsze są zadawalające. Często cierpimy z powodu samotności, trudności w porozumiewaniu się, niemożności stworzenia trwałego satysfakcjonującego związku. Okazuje się, że jedną z przyczyn zaistnienia takiej sytuacji może być mała wiedza o relacjach międzyludzkich. Terapeuta nie tylko może przekazać taką wiedzę ale również poprzez swoje zachowanie pokazać w jaki sposób można funkcjonować w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas psychoterapii pracujemy nad emocjami.

Rozładowanie napięć emocjonalnych: Trudne doświadczenia wzbudzają silne emocje. Czasem są one tak ciężkie do odczuwania, że zaczynamy je od siebie odpychać i funkcjonujemy jakby nigdy w nas się nie pojawiły, jakby nie oddziaływały na nas. Niestety, poza pozornym poczuciem spokoju nic dobrego z tego nie wynika. Emocje kumulują się w nas, a długotrwały brak kontaktu z nimi może powodować trudności w odczuwaniu emocji, nawet tych pozytywnych czy reakcje organizmu w postaci stałego zmęczenia, napięcia mięśniowego, trudnego do wytłumaczenia bólu, itp. Podczas psychoterapii  ukrywane emocje zaczynają się ujawniać co w konsekwencji daje poczucie ulgi i chęć dalszej pracy nad sobą.

Korektywne doświadczenia emocjonalne

Praca nad emocjami nie kończy się na uświadomieniu sobie tych, które były ukryte. Ważne jest również ich wyrażenie. Czasem jest to jednak trudniejsze od samej świadomości ich istnienia. Obawa przed reakcją innych czy brak zezwolenia wyniesiony z domu na okazywanie uczuć są najczęstrzą przyczyną skrywania emocji. Podczas terapii możemy w bezpiecznych warunkach okazywać różne swoje uczucia i uczyć się funkcjonować z nimi.

By psychoterapia faktycznie mogła pomóc, oprócz pracy terapeuty wymagane są dobra wola i zaangażowanie klienta. Ważne jest to z jakim nastawieniem rozpoczyna się swoją psychoterapię. Do osiągnięcia sukcesu istotna jest motywacja i chęć podjęcia pracy nad sobą oraz otwarcie na zmiany w życiu. Wspólne zobowiązanie terapeuty i klienta na rzecz terapii buduje sojusz między nimi, który stając się z czasem coraz bardziej silny, daje podłoże do coraz lepszych rezultatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *